Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego realizując zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień zrealizował cztery filmy o tematyce profilaktycznej pod tytułem „Zdrowie, [...]

Więcej

Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w zarządzeniu nr 22/2023 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 25.01.2023 r. [...]

Więcej

W środę 25 stycznia 2023 r. w godz. 19:15-20:30 w Bartoszyckim Domu Kultury (sala kawiarniana) odbędzie się dyżur Burmistrza Miasta Bartoszyce Piotra Petrykowskiego w sprawach dotyczących [...]

Więcej