Urząd Miasta Bartoszyce przygotował do sprzedaży siedem działek pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Nieruchomości zlokalizowane są na terenie Osiedla 650-lecia przy ul. Rotmistrza Witolda [...]

Więcej

Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje, że w dniach 13.05.2021 r. do 14.06.2021 r. został wyłożony do publicznego wglądu, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bartoszyce Protokół [...]

Więcej

Wykaz nieruchomości przy ul. Krótkiej 2 w Bartoszycach, przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przeznaczonego na pomieszczenia gospodarcze, magazynowo – [...]

Więcej

1. Gabinet psychologiczny Wioletta Wasilewska Wsparcie i poradnictwo psychologiczne osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz osobom dotkniętym przemocą. tel. 668 837 071 WhatsApp / Messenger [...]

Więcej

Godziny pracy Urzędu Miasta Bartoszyce Prosimy o załatwianie spraw urzędowych od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 11.00 i 12.00 – 14.00*       * nie dotyczy sporządzenia aktu zgonu

Więcej

Wykaz nieruchomości obejmujący lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach przeznaczony, do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. Wykaz

Więcej